Dergelijk advies van een advocaat bespaart u zorgen en geld in de aan- en verkoop van een eigendom

Als u een woning gaat kopen of verkopen en u wilt zich problemen en geld besparen, dan is het sterk aanbevolen het advies in te winnen van een betrouwbare en ervaren vastgoedadvocaat.

Het kopen of verkopen van een woning is een belangrijke beslissingen, en hoewel het een gewone operatie is, die dagelijks wordt uitgevoerd, is het niet vrij van bepaalde ongemakken of verrassingen die onder controle moeten worden gehouden, vooral in de omgeving van Marbella en de Costa del Sol, vanwege zijn bijzonderheden.

We mogen niet vergeten dat bij de verkoop van off-plan eigendommen, de ontwikkelaar verplicht is voor de levering van individuele garanties, die de teruggave van de aanbetaling garanderen indien de ontwikkelaar de waarborg niet binnen de, in het contract gestelde termijn, wordt opgeleverd.

Evenzo, en met betrekking tot de gemeente Marbella, is het na de nietigverklaring van het PGOU 2010 belangrijk om heel duidelijk te zijn over de vraag of het onroerend goed dat we gaan verwerven, stedenbouwkundige problemen heeft of niet.

Hoe kan Carlos Haering Abogados u helpen met uw aankoop en verkoop van onroerend goed in Marbella en de Costa del Sol?

Vóór de aankoop van een woning is het raadzaam een basisonderzoek en -analyse uit te voeren om de wettigheid en veiligheid van het hele proces te garanderen.

Het is van essentieel belang om de juridische situatie van het onroerend goed te achterhalen, die onderhevig kan zijn aan bezwaringen en beperkingen. Een gespecialiseerde advocaat in vastgoedrecht kan u helpen met deze taken en voorkomennmogelijke problemen of complicaties.

  • Onderzoek en controle van de feitelijke situatie van het onroerend goed: of het bezwaard is aan belastingschulden, hypotheken, pandrechten, indien er sprake is van verschillende erfgenamen of eigenaars, indien de gegevens in het kadaster overeenstemmen met de werkelijkheid van het goed of perceel, de realiteit van het pand of perceel, als de constructie voldoet aan het PGOU, als het gebouw en eerste bewoning heeft de bouwvergunningen en de eerste ingebruikneming en het certificaat van ingebruikneming, als het up-to-date is met de betalingen aan de gemeenschap van eigenaars, of indien de gemeenschap met de verkoper is overeengekomen de ontneming van bepaalde diensten in een algemene vergadering, bijvoorbeeld.

  • Analyse en redactie van de verschillende contracten die worden opgesteld tijdens het proces van de koop-verkoop procedure (aanbetalingsovereenkomst, koop-verkoopovereenkomst, akten, hypotheekovereenkomst), zodat misbruik of aspecten die in strijd zijn met uw belangen worden vermeden.

  • Wij verzoeken hypotheekvoorwaarden bij verschillende banken om de hypotheek te kiezen die het beste bij de behoeften van de klant passen.

  • Bereken de kosten en belastingen die bij de koop en verkoop moeten worden betaald. Deze geassocieerde zijn niet triviaal en kunnen het totale bedrag van de transactie tot 12% verhogen: BTW, overdrachtsbelasting en zegelrecht (ITPAJD), vermogenswinstbelasting, hypotheek-, notaris-, registratie- en agentschapskosten, taxatie, gemeentelijke belastingen zoals IBI of de vuilnisbelasting, rekeningen van nutsbedrijven, enz.

    Het is belangrijk om correct vast te stellen welke kosten worden afgeleid en wie (koper, verkoper, bank) moet ze op zich nemen. Carlos Haering Abogados garandeert u dat u niet meer zult betalen dan strikt noodzakelijk is en dat al deze betalingen op tijd en binnen het budget plaatsvinden tijdig en in de juiste vorm om toekomstige aanspraken van de autoriteiten te voorkomen.

Het advies van een advocaat inwinnen, zorgd ervoor dat u niet meer betaald dan wat wettelijk en strikt noodzakelijk is.

De juridische bijstand van Carlos Haering Abogados eindigt niet bij de notaris met de formalisering van de aankoop. Zodra u uw woning heeft gekocht of overgedragen, zorgen wij voor de wijziging van de nutsvoorzieningen – water, elektriciteit, gas –

Carlos Haering Advocaten adviseert en begeleidt u ook bij andere aspecten van de koop en verkoop, zoals de toepasselijke huwelijksvermogensstelsel (verkoper en koper) en de juridische en fiscale gevolgen daarvan, de formalisering van aanvaardingen van nalatenschappen, van erfenis, enz.

Moet ik echt een advocaat inhuren voor deze operatie?

Als u dit artikel zorgvuldig hebt gelezen en waarde hecht aan uw gemoedsrust, de veiligheid en garantie bij een zo belangrijke transactie en beslissing als de aan- en verkoop van uw huis, is uw antwoord waarschijnlijk een volmondig ja.

De diensten van een vastgoedadvocaat zijn meer dan aanbevelenswaardig als het gaat om een veilige en zekere verkoop en aankoop van onroerend goed. Niet alleen zullen ze u helpen begrijpen de documenten die u ondertekent en de formaliteiten die u ondergaat, maar het zal u ook helpen om verrassingen, zorgen en problemen in de toekomst te voorkomen.

Bij Carlos Haering Abogados behartigen we uw belangen en voeren we de transactie uit met alle garanties en wettelijke zekerheid. Zullen we praten?