SKYDDA DIN PENGAR. FRÅGA BANKEN OM VAD SOM RÄTTSLIGEN ÄR DITT

På Carlos Haering Advokater är vi specialiserade på fordringar mot banker och finansinstitut på grund av flera typer av bankbrott som har blivit allmänt känt under de senaste åren. Vi erbjuder ett kostnadsfritt inledande samtal för att utvärdera möjligheterna i ditt specifika ärende, granska dokumentation och fastställa sannolikheten för framgång via utomrättslig medling och förlikning eller vid att väcka talan vid domstol.

Sedan början av finanskrisen har våra kunder kunnat göra flera typer av framgångsrika fordringar mot sina banker. Vi har uppnått en extremt hög framgång för våra kunders räkning.

  • Anspråk på förskottsbetalningar till fastighetsutvecklare för bostadsköp off-plan
  • Lån i flera valutor
  • Upphävande av inteckningsklausuler – ”Cláusulas Suelo”
  • Preferens aktier
  • Finansiella swappar
  • Olagliga hypotekskostnader
  • Olagliga provisioner
  • Utsättningar och betalningsdatum