Advokat för fastighetsförsäljning i Marbella

ATT ANLITA EN ADVOKAT KOMMER ATT SPARA DIG ONÖDIGA KOSTNADER OCH BEKYMMER NÄR DU KÖPER ELLER SÄLJER DIN BOSTAD

Om du funderar på att köpa eller sälja en fastighet och vill spara tid och pengar, rekommenderar vi starkt att du anlitar en erfaren och pålitlig fastighetsadvokat.

Att köpa eller sälja din bostad är ett viktigt beslut i livet. Trots att det är en mycket vanlig transaktion är den inte fri från eventuella problem eller överraskningar. Det är många kontroller som behöver göras för att garantera att du inte stöter pa någon obehaglig överraskning. Detta är särskilt fallet i Marbella och Costa del Sol på grund av de speciella omständigheterna i detta område.

I Marbella, efter upphävandet av Marbella PGOU 2010 (stadsplanen för staden Marbella), har det blivit nödvändigt  att undersöka om den fastighet du tänker köpa har några problem gällande stadsplaneringen. Ett problem har tidigare varit att många fastigheter uppförts utan erforderliga bygglov och tillstånd, eller att bygglov senare återkallats då de strider mot gällande planbestämmelser.Vid köp av en fastighet off-plan skall köpeavtalet inkludera en garanti för återbetalning av alla erlagda betalningar om fastigheten inte är klar enligt villkoren i köpeavtalet.

HUR KAN CARLOS HAERINGS ADVOKATER HJÄLPA DIG VID FÖRSÄLJNING ELLER KÖP AV FASTIGHET?

Innan du köper fastighet bör Due diligence  genomföras för att säkerställa att affären är laglig och säker. Fastighetens juridiska och skatterättsliga status måste fastställas. Man måste själv kontrollera egendomens status hos varje enskild myndighet. Exempelvis lagfart, servitut, hypotek, obetalda skatter, bygglov, ev. skulder för el och vatten samt hos samfällighetsföreningen (Comunidad) m.m. De allra flesta skatter och avgifter följer egendomen, vilket betyder att den nya ägaren kan bli tvungen att betala säljarens gamla skulder. En fastighetsadvokat hjälper dig med dessa uppgifter för att undvika potentiella problem och komplikationer.

  • Undersökning och verifiering av fastighetens faktiska status för att avgöra om den är belastat med skatteskulder, panträtt, arvskrav och/eller om det finns en eller flera ägare eller arvtagare till fastigheten. Utdrag från fastighetsregistret för att avgöra om fastigheten överensstämmer med PGOU (stadsplaneringen) och att den har bygglov, ockupationslicens och slutcertifikat i ordning. Dessutom kontroll av om det finns några obetalda bostadsföreningsavgifter och om det finns några specifika tidigare avtal som eventuellt kan begränsa vissa användningsrättigheter till fastigheten.

  • Analys, revision och/eller utarbetande av alla kontrakt som krävs i köpeprocessen (handpennigsavtal, köpekontrakt, lagfart, hypotekslån) för att undvika kränkande klausuler eller dispositioner som kan strida mot dina intressen och för att säkerställa den övergripande lagenligheten av fastighetsaffären.

  • Undersökning av låne villkor från flera banker för att få ett hypotekslån med de mest gynnsamma förhållandena på marknaden. Vi samlar in information från olika banker så att våra kunder kan välja den som är bäst för dem.

  • Beräkning av kostnader och skatter för köpet. Dessa tillhörande kostnader är inte obetydliga, eftersom de kan uppgå till upp till 12% av den totala kostnaden för köpet: moms, fastighetsöverföringsskatt och stämpelskatt (ITPAJD eller Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), kapitalvinster, uppläggningskostnader för lån, notarius publicus, registrering, kommunala skatter som IBI (fastighetsskatt), avfallshanteringsavgifter, etc.

    Alla kostnader bör uppskattas och för varje enskilt fall bör det tydligt anges om det är säljarens, köparens eller bankens ansvar. Carlos Haering Advokater garanterar att du inte kommer att betala mer än vad du absolut måste,och att alla betalningar kommer att ske av det belopp och enligt det datum som krävs, för att du inte skall fânâgra extra kostnader.

RÅDGIVNING FRÅN EN BRA ADVOKAT SLUTAR INTE NÄR DU SKRIVIT UNDER LAGFARTEN PÅ NOTARIATET

Rådgivning från en bra advokat slutar inte när du skrivit under lagfarten hos notarius publicus. Efter att lagfarten  har överförts till ditt namn hanterar vi överföringen av alla andra kontrakt i ditt namn (el, vatten, avfallshantering, gas) för att säkerställa att du inte kommer att få onödiga avgifter.

Carlos Haering Advokater ger dig även råd och hjälp i andra frågor rörande ditt köp, såsom fastighetsbeskattning för antingen köparen eller säljaren, eventuella juridiska och skattemässiga konsekvenser, arvsfrågor och annat.

MÅSTE JAG VERKLIGEN ANLITA EN ADVOKAT?

Om du läser den här artikeln noggrant och uppskattar din sinnesro gällande säkerheten och det garanterade slutresultatet av en så viktig operation som köpet av en fastighet, kommer ditt svar på den här frågan säkert att vara: Ja! Att anlita tjänsterna från en duktig fastighetsadvokat rekommenderas starkt om du vill genomföra ett säkert och bekymmersfritt köp av fastigheten. Inte bara kommer en fastighetsadvokat att hjälpa dig att få en bättre förståelse för alla dokument du kommer att underteckna och de förfaranden som är inblandade, men du kommer också att undvika obehagliga överraskningar, bekymmer och framtida problem. Carlos Haering Advokater tar hand om dina intressen och ser till att ditt köp av fastigheten genomförs med alla förväntade garantier och rättsliga skyddsåtgärder. Ska vi diskutera detaljerna i din fastighetsaffär?