FULL-SERVICE ADVOKATFIRMA

Hos Carlos Haering Advokater har du tillgång till ett tvärvetenskapligt team med beprövad expertis inom flera områden i lagen. Vår ultimata specialitet är att ge våra kunder den personliga service och uppmärksamhet som de kräver och förtjänar, vilket garanterar ett framgånsrikt resultat.

Claudia Kempe

Claudia Kempe

Paralegal

Med en magisterexamen i internationell politik från Stockholms universitet i bagaget har Claudia erfarenhet från att ha arbetat för Europeiska Unionens institutioner i Luxemburg och även på Svenska handelskammaren i Bryssel. Hon kom till Madrid för 20 år sedan där hon arbetade för företag som McKinsey & Co och EOI Business School. 2005 flyttade hon till Costa del Sol där hon har varit involverad i de flesta faserna av fastighetsförsäljning vänd till en internationell marknad och har haft stor hjälp av sina kunskaper i svenska, spanska, engelska och franska. Hon började sin karriär med att marknadsföra fastigheter kring golf banor till fastighetsbyråer hos byggbolagen Polaris World och Valle Romano och gick sedan över till direktförsäljning av fastigheter på fastighetsbyråer som Yourviva och Kristina Szekely Sotheby’s International.  Hon har dessutom arbetslivserfarenhet i juridiska förfarandena kring fastighetsförsäljning från olika advokatbyråer, som ansvarig för den nordiska marknaden.

Esther San Juan Mollá

Esther San Juan Mollá

Paralegal

Esther har 30 års erfarenhet inom de flesta juridiska grenarna, hon har varit anställd hos kända advokatbyråer som B. Cremades y Asociados, Cuatrecasas, KPMG Abogados, Uría Menéndez; i den sistnämnda under 16 år i Madrid. 2017 lämnade hon sin hemstad och flyttade till Marbella, där hon började arbeta i fastighetsbranschen för Keller Williams. Efter två år återvände hon till den juridiska sektorn.  Hon har en bred erfarenhet i att upprätta kontrakt och avtal av alla slag, samt juridisk dokumentation för tvistemål hos domstolar. I dess ärendena har hon en har direkt och kontinuerlig kontakt med klienterna och ger juridisk rådgivning och assistans. Hon har goda kunskaper i engelska språket och konversationsnivå på franska med diplom från Saint Charles College – Escuela Europea de Ayudantes de Dirección i Madrid.

Yanah

Yanah

Fastighetsservice

Yanah är ursprungligen från Belgien och utbildad i företagsledning och marknadsföring. Hon har bott i mer än 12 år i olika länder så hon är van att arbeta i miljöer med stor kulturell mångfald. Hon arbetade under många år i Dubai i de mest prestigefyllda företagen inom internationell handel.

2020 återvänder hon till Spanien för att en än gång sätta sig in i fastighetsmarknaden, där hon tidigare hade fått erfarenhet av köprocesser av alla typer av fastigheter, främst avsedda för Beneluxländerna. Med tanke på sin entusiasm för fastighetsaffärer flyttade Yanah tillbaka till Marbella för att ägna sig åt due diligence i fastighetsköp åt belgiska och holländska kunder i deras modersmål.

Yanah talar flytande engelska, spanska, holländska och franska på konversationsnivå.

Carlos Verdú

Carlos Verdú

Civil- och straffrätt

Hans juridiska expertisområde är inriktat på civil- och straffrätt. Utöver detta samarbetar han också med de viktigaste nationella och internationella försäkringsbolagen och tillhandahåller konfliktlösning och juridisk rådgivning inom rättsligt försvar och anspråk.

Mellan 2011 och 2013 var han juridisk partner och chef för den juridiska avdelningen på advokatbyrån ASTREA Gestión i Madrid och tillhandahöll juridisk rådgivning inom området försäkringsrätt.

Carlos är specialist i civilrättsligt ansvar som härrör från trafikolyckor, skadeståndsanspråk för offren samt juridisk handläggning, behandling och rättsliga förfaranden i civil-, brotts- och förvaltningsdomstolarna.

Därefter grundade han företaget Nexus Nova Abogados S.L.P., där han leder den process-juridiska avdelningen och är specialist i försäkringsrätt (från den 24 september 2013 till dags dato).

José Luis Mateos

José Luis Mateos

Handelsrätt

José Luis Mateos Ibáñez har en Kandidatexamen i juridik från Universidad Complutense de Madrid, klass 1984. Han har också en Master i företagsrätt från Escuela de Práctica Jurídica (Legal Practice College) och är specialist på byggrätt och straffrättsligt ansvar för juridiska personer samt efterlevnads och skiljedomsmål.

Under sin omfattande yrkeskarriär i Madrid, som medlem i den kända advokatsamfundet i Madrid och med en gedigen erfarenhet av frågor som rör företags-, arbets- och förvaltningsrätt gav José Luis juridisk rådgivning till ett brett spektrum av företag i olika branscher såsom försäkrings, utbildnings, fastighets, bygg och sportföretagsbranchen..

Han agerar som sekreterare i styrelsen för flera handelsföretag och stiftelser och har spelat en viktig roll i förhandlingar gällande stora transaktioner i den privata och offentliga sektorn samt i kollektiva förhandlingar.
Han har författat flera juridiska publikationer, inklusive jakt- och fiskelagstiftning.

Javier Porras

Javier Porras

Konkurrensrätt och Europeiska unionens lagstiftning

Javier Porras Belarra har en Doktorsexamen i europeiska studier (internationellt omnämnda) och en Kandidatexamen i europeisk rätt tilldelad av CEU San Pablo University, med specialstudier vid Universität Tübingen, Tyskland.

Han är specialist i europeisk och spansk konkurrensrätt från Instituto de Estudios Bursátiles och har en Magisterexamen i EU från Instituto Universitario de Estudios Europeos CEU San Pablo och Instituto Universitario Ortega y Gasset.

Han fortsatte sina studier genom att ta flera kurser i offentlig förvaltning (Fondazione per l’Ambiente – Turín), civilmedling och avtalsrätt (Law Society of Ireland) och juridiska forskningsstudier som inbjuden gästdoktor vid Instituto Universitario Europeo de Florencia.

För närvarande är han akademisk sekreterare vid juridiska fakulteten och Professor i EU-rätt, konkurrensrätt, inrikesmarknad och EU-frihet och säkerhet, europeisk och internationell processrätt, internationell allmän rätt och internationella relationer vid CEU San Pablo University, samt forskare vid University Institute of European Studies vid detta universitet.

Javier har arbetat som juridisk rådgivare för Banco Iberoamericano de Inversiones, (Panamas regering), i flera EU-uppdrag för förbindelserna mellan EU och Kina och för ministeriet för ekonomi och konkurrens i frågor som rör konkurrenslagstiftningen.

Han är Generalsekreterare för European Law Moot Court Society.
Under de senaste sex åren har han deltagit varje vecka i radioprogrammet ”FN-analys” vid The National University of Colombia och han är medlem i AEPDIRI (Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, den spanska föreningen för International Law and International Relations Professors), och ESIL (the European Society of International Law) och RADC (Red Académica de Derecho de la Competencia, det akademiska nätverket för Competition Law.)

Språk: engelska, tyska, kinesiska (nybörjare)

José Luis Díaz Vázquez

José Luis Díaz Vázquez

Arbetsrätt

Jose Luis Diaz Vazquez är Advokat sedan 1996 och har en examen i samhällsvetenskap.Han har representerat företag och arbetstagare i frågor som rör arbetsrätt.

Inom hans expertisomraden ingår arbetsrätt, uppsägningar, anspråk på ekonomisk ersättning, yrkeskategorianspråk, funktionshinderanspråk och omfattande rådgivning gällande arbetsrättsfrågor.